KFA Slovenia

Korean Friendship Association Slovenia

  • Društva KFA po svetu.

Združenje Korean Frienship Association je bilo ustanovljeno novembra leta 2000 z namenom izboljšanja mednarodnih odnosov z Demokratično ljudsko republiko Korejo. Združenje sestavlja 120 društev iz različnih držav po svetu. Vlada Demokratične ljudske republike Koreje združenje in društva v celoti priznava. Združenje ima prostore v Španiji in DLR Koreji.


  • Program in usmeritve društva:

- Prikazati resnico DLR Koreje svetu,
- braniti neodvisnost in socialistično ureditev DLR Koreje
- kultura in zgodovina korejskega naroda sta naš vodnik - delujemo za mirno združitev Korejskega polotoka

  • Dejavnosti:

- Javne razstave o DLRK (slike, knjige, glasba),
- konference in srečanja, namenjena učenju korejske kulture, družbe, dejavnosti,
- informacije in svetovanja o diplomaciji in trgu
- Facebook, spletne strani za učenje o ideologiji in pridobivanje informacij
- vzpostavitev stikov z društvi, podjetji, posamezniki zainteresiranimi o Severni Koreji